Johannes 77 år bor på ett äldreboende där du arbetar som undersköterska.Johannes lider av diabetes, hypertoni och sviter från en

  

Johannes 77 år bor på ett äldreboende där du arbetar som undersköterska.Johannes lider av diabetes, hypertoni och sviter från en tidigare hjärtinfarkt. Han klagar på efternatten över tilltagande bröstsmärtor och skickas med ambulans till det närliggande sjukhuset. Han har fått svårare och svårare att andas.Symtomen som Johannes har är trött, smärtpåverkad och andfådd (andningsfrekvensen är 25/min). Dessutom har Johannes en perifer kyla (fötter och händer är dåligt blodförsörjda och kalla). Temperaturen är 37,4 C. Han har en oregelbunden snabb hjärtrytm puls 140/min och blodtrycket är 115/70 mm Hg. EKG visar att han har ett förmaksflimmer. Cardiografi (röntgen av hjärtat) visar att hjärtat är förstorat. Diagnos som ställs är lungödem på grund av hjärtsvikt.a). Vad innebär lungödem, beskriv uppkomsten till detta tillstånd.b). Vilken behandling får Johannes på sjukhuset?c). Hur tar du hand om Johannes som undersköterska på en avdelning på sjukhuset, förklara varför och hur du gör. d). Hur tar du hand om Johannes som undersköterska då han efter 3 dagar kommer hem till äldreboendet igen. Förklara varför och hur du gör.             Health Science Science Nursing PHYSICS FK8005 Share (0)

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Johannes 77 år bor på ett äldreboende där du arbetar som undersköterska.Johannes lider av diabetes, hypertoni och sviter från en
Just from $13/Page
Order Essay
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
Open chat
Hello 👋
Can we help you?